GEMZ... waar elk kind zichzelf mag zijn!

We vinden het essentieel dat een kind zich goed voelt in GEMZ, dat het aanvoelt dat het zichzelf mag zijn. Daarna gaan we op zoek naar de talenten en interesses. We leggen eventuele moeilijkheden bloot en stippelen een individuele route uit met concrete acties zodat school en kind (nog) beter op elkaar afgestemd zijn.

GEMZ... waar ontdekken centraal staat!

Tijdens de Kangoeroeklas@GEMZ en de vakantieactiviteiten staat ontdekkend leren centraal. Kinderen leren zichzelf beter kennen, ontdekken hun plek t.o.v. anderen en gaan op ontdekkingstocht in de wereld rondom hen. Via boeiende thema's en uitdagende opdrachten leren ze durven, proberen, falen, volhouden en overwinnen!

Kangoeroeklas@GEMZ

Verlangt uw kind ook zo naar een echte uitdaging? Heeft het een neus voor wetenschap, geschiedenis of kennis van de wereld? Ontbreekt het hem of haar aan contact met andere hoogbegaafde kinderen? Wilt u graag dat uw zoon of dochter de nodige studievaardigheden onder de knie krijgt? Neem snel contact op via info@gemz.be voor onze Kangoeroeklas@GEMZ op dinsdagnamiddag! Afwezigheden kunnen perfect gewettigd worden mits toestemming van de directie. Na de paasvakantie start onze nieuwe reeks!

Zomer@GEMZ: Een uitdagend aanbod voor elke leeftijdsgroep!

• 17 en 18 augustus: Beestige tweedaagse! Voor dierenvrienden die het 1ste t.e.m. 3de leerjaar achter de rug hebben • 21-22-23 augustus: Vaar-je-mee-driedaagse! Voor waterratten en ingenieurs in spé die het 4de t.e.m. 6de leerjaar achter de rug hebben • 28 augustus: Klankenspel! Voor muzikanten die de 2de of 3de kleuterklas achter de rug hebben

Groepstraject

Heeft jouw zoon of dochter nood aan verrijkingsleerstof maar wordt deze op school onvoldoende aangeboden? Of heeft uw kind nog niet de werkhouding ontwikkeld om hier op een adequate manier mee om te gaan? Last van faalangst? Te lang geen inspanning moeten leveren? Gebrek aan oplossingsstrategieën? Schrijf snel in voor het groepstraject "Werkhouding-verrijking" op dinsdagvoormiddag via info@gemz.be! Afwezigheden kunnen perfect gewettigd worden mits toestemming van de directie.