GEMZ... waar elk kind zichzelf mag zijn!

We vinden het essentieel dat een kind zich goed voelt in GEMZ, dat het aanvoelt dat het zichzelf mag zijn. Daarna gaan we op zoek naar de talenten en interesses. We leggen eventuele moeilijkheden bloot en stippelen een individuele route uit met concrete acties zodat school en kind (nog) beter op elkaar afgestemd zijn.

GEMZ... waar ontdekken centraal staat!

Tijdens de Kangoeroeklas@GEMZ en de vakantieactiviteiten staat ontdekkend leren centraal. Kinderen leren zichzelf beter kennen, ontdekken hun plek t.o.v. anderen en gaan op ontdekkingstocht in de wereld rondom hen. Via boeiende thema's en uitdagende opdrachten leren ze durven, proberen, falen, volhouden en overwinnen!

Groepstraject Werkhouding-verrijking in Deurne én in Vilvoorde!

Ontdek snel de data van 2022 voor het groepstraject Werkhouding-verrijking! Op dinsdag kan je hiervoor terecht in Deurne, op vrijdag in Vilvoorde. De groepsgrootte is beperkt, dus neem snel contact op om in te schrijven.

Kangoeroeklas@GEMZ

Vanaf januari gaat de Kangoeroeklas@GEMZ opnieuw van start! Op dinsdagnamiddag ben je zoals steeds welkom in Deurne en mits voldoende deelnemers op vrijdagnamiddag in Vilvoorde! In de Kangoeroeklas@GEMZ ontmoeten we ontwikkelingsgelijken en gaan we samen aan de slag met uitdagende en creatieve opdrachten. Denk-, opzoek- en presentatievaardigheden worden op punt gesteld, studiestrategieën ingeoefend en sociale vaardigheden aangescherpt. Komt jouw kanjer graag meedoen? Schrijf je dan snel in voor de eerste reeks via info@gemz.be!

Individuele vorderingenanalyse voor kleuters en lagere schoolkinderen

Vraag jij je soms af of je kind nog wel voldoende uitgedaagd wordt op school? Leert het nog nieuwe dingen? Stel jij of de school zich de vraag of versnellen een optie is? Wil je weten welke verrijkingsleerstof geschikt is voor jouw kind? Op al deze vragen proberen we een antwoord te vinden via een individuele vorderingenanalyse. We brengen de leervoorsprong van je kind duidelijk en objectief in kaart, onderzoeken of en waar er eventuele hiaten zijn en geven een mooi beeld van de werkhouding wanneer je kind een uitdagende of complexe opdracht moet verwerken. Kortom: de ideale start voor een grondig gefundeerd zorgtraject op school!