Home » Groepstraject Werkhouding-verrijking

Groepstraject Werkhouding-verrijking

Heeft uw kind ook nood aan verrijking op school maar hoort u geregeld deze opmerkingen:

  • Hij vraagt er zelf nooit naar!
  • Ze werkt zo traag, er is nooit tijd voor die moeilijkere taken.
  • Hij vindt ze niet leuk.
  • Ze helpt liever haar klasgenootjes of tekent of leest…
  • Hij kan dit echt niet hoor, het staat vol fouten en is heel slordig gemaakt.

Waarschijnlijk heeft uw kind nog nooit geleerd een inspanning te leveren. Alles ging altijd vanzelf. Wanneer het nu op school deze complexere taken voorgeschoteld krijgt, komt er verzet of angst. Angst dit niet te kunnen, angst niet langer “de slimste” te zijn,

eigenwijsje doorzettenZeker wanneer een kind al meerdere jaren moeiteloos het schooljaar doorzwemt, is enige begeleiding noodzakelijk bij het aanbieden van deze verrijkingstaken. Uw kind wordt immers plots geconfronteerd met opdrachten die niet in één oogopslag te beantwoorden zijn, opgaves die niet onmiddellijk duidelijk zijn, oefeningen waarbij je soms moet opnieuw beginnen vooraleer ze tot een goed einde te brengen zijn,… Dit is behoorlijk beangstigend!

Anderzijds vragen deze complexere opdrachten ook specifieke oplossingsstrategieën, nog iets waar uw kind zich nooit eerder vragen bij hoefde te stellen. Nu blijkt echter dat het soms niet weet hoe aan zo’n opdracht te beginnen of deze op een totaal inefficiënte manier aanpakt. Het hoeft geen uitleg dat dit zeer demotiverend werkt en opnieuw een weerslag heeft op het zelfvertrouwen van uw kind.

eigenwijsje moeilijke dingenHet begeleidingstraject op GEMZ is erop gericht uw kind zelf te laten ervaren dat het deze verrijkingsopdrachten aankan en nodig heeft om tot een goede leerhouding te komen. We starten in een veilige omgeving, weg van de school, waar uw kind mag en durft te falen. Stap voor stap put uw kind vertrouwen en werken we naar het moment dat het deze taken ook op school kan maken. Hiervoor wordt er uiteraard kort op de bal gecommuniceerd met zowel school als ouders.

We bieden een groepstraject “Werkhouding-verrijking” aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar. We vragen niet noodzakelijk een verslag van intelligentie-onderzoek, wel een gesprek vooraf met de ouders voor kinderen die nog niet bekend zijn bij GEMZ. Het gaat door op dinsdagvoormiddag tussen 9u en 12u, met een minimum van 2 uur aaneensluitend. In overleg met ouders en school wordt het precieze tijdstip bepaald.

De afwezigheden op school worden gewettigd met een code P (persoonlijke redenen) mits akkoord van de schooldirectie.

  • Uit de omzendbrief: De directeur basisonderwijs beslist op elk moment van het schooljaar, over het aan een leerling toegekend aantal gewettigde afwezigheden om “persoonlijke redenen”. Er wordt van overheidswege geen plafond op dit aantal opgelegd, vanuit het idee dat de school het best geplaatst is om – rekening houdend met de lokale context en de individuele leerling in kwestie – een beslissing te nemen. De school moet hiertoe dus geen aanvraag bij de overheid indienen.

Data 2022-2023:

Reeks 1: 20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 – 18/10

Reeks 2: 8/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 13/12 (opgelet: NIET op 6/12)

Reeks 3: 10/1 -17/1 – 24/1 – 31/1 – 7/2

Reeks 4: 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3

Reeks 5: 25/4 – 2/5 – 9/5 – 16/5 – 23/5

Praktische informatie:

  • Locatie dinsdag: GEMZ, Blivensstraat 41, 2100 Deurne
  • Leiding: Danielle Verheye, een onderwijzeres die zich specialiseerde in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, tevens zaakvoerder van GEMZ.
  • Prijs: € 30/uur, met een minimum van 2u/week. Continuïteit en regelmaat zijn hierbij zeer belangrijk dus opteren we liefst voor een aaneengesloten periode van enkele weken maar schooluitstappen of “speciale” activiteiten op school krijgen uiteraard voorrang.
  • Inschrijven: mail naar info@gemz.be. U ontvangt per kerende een bevestigingsmail.