GEMZ... waar elk kind zichzelf mag zijn!

We vinden het essentieel dat een kind zich goed voelt in GEMZ, dat het aanvoelt dat het zichzelf mag zijn. Daarna gaan we op zoek naar de talenten en interesses. We leggen eventuele moeilijkheden bloot en stippelen een individuele route uit met concrete acties zodat school en kind (nog) beter op elkaar afgestemd zijn.

GEMZ... waar ontdekken centraal staat!

Tijdens de Kangoeroeklas@GEMZ en de vakantieactiviteiten staat ontdekkend leren centraal. Kinderen leren zichzelf beter kennen, ontdekken hun plek t.o.v. anderen en gaan op ontdekkingstocht in de wereld rondom hen. Via boeiende thema's en uitdagende opdrachten leren ze durven, proberen, falen, volhouden en overwinnen!

Paasvakantie@GEMZ

Tijdens de paasvakantie bieden we opnieuw voor elke leeftijd een vakantieactiviteit aan. Op maandag 8 april verwelkomen we kanjers vanaf het 3de leerjaar voor een dag rond Wiskunst. We ontdekken hoe mooi wiskunde kan zijn en gaan volop zelf aan de slag met meetkunde. Op dinsdag 9 april zijn alle bouwers welkom! We voorzien tal van materialen om enorme bouwwerken of knikkerbanen te creëren. Komt jouw kanjer graag meedoen? Schrijf dan snel in via een mailtje naar info@gemz.be Zoals steeds houden we de groepjes bewust compact.

Groepstrajecten schooljaar 2023-2024

Op GEMZ bieden we twee verschillende groepstrajecten aan, die indien gewenst combineerbaar tot één volledige schooldag vervangend verrijkingsaanbod. In de voormiddag organiseren we "Werkhouding-verrijking", waar we inzetten op doorzetten, leren omgaan met een faalervaring, efficiënte oplossingsstrategieën en een adequate werkhouding naar meer complexe opdrachten toe. In de namiddag gaat de Kangoeroeklas@GEMZ door, waar we ervaren dat samen leren en werken zinvol en leuk kan zijn, waar opzoek- en presentatievaardigheden worden aangescherpt en waar veel ruimte is voor creativiteit en eigen oplossingen of creaties. Graag wat meer info? Stuur een mailtje naar info@gemz.be en we plannen een intakegesprek over jouw zoon of dochter.

Individuele vorderingenanalyse voor kleuters en lagere schoolkinderen

Vraag jij je soms af of je kind nog wel voldoende uitgedaagd wordt op school? Leert het nog nieuwe dingen? Stel jij of de school zich de vraag of versnellen een optie is? Wil je weten welke verrijkingsleerstof geschikt is voor jouw kind? Op al deze vragen proberen we een antwoord te vinden via een individuele vorderingenanalyse. We brengen de leervoorsprong van je kind duidelijk en objectief in kaart, onderzoeken of en waar er eventuele hiaten zijn en geven een mooi beeld van de werkhouding wanneer je kind een uitdagende of complexe opdracht moet verwerken. Kortom: de ideale start voor een grondig gefundeerd zorgtraject op school!